Design patterns Elements of Reusable Object Oriented Software

Design patterns Elements of Reusable Object Oriented Software

Design patterns Elements of Reusable Object Oriented Software

1 Introduction ...................................................... 11 
1.1 What Is a Design Pattern? ...................................... 12 
1.2 Design Patterns in Smalltalk MVC ............................... 14 
1.3 Describing Design Patterns ..................................... 16 
1.4 The Catalog of Design Patterns ................................. 18 
1.5 Organizing the Catalog ......................................... 21 
1.6 How Design Patterns Solve Design Problems ...................... 23 
1.7 How to Select a Design Pattern ................................. 42 
1.8 How to Use a Design Pattern .................................... 44 

2 A Case Study: Designing a Document Editor ......................... 46 
2.1 Design Problems ................................................ 46 
2.2 Document Structure ............................................. 47 
2.3 Formatting ..................................................... 53 
2.4 Embellishing the User Interface ................................ 56 
2.5 Supporting Multiple Look-and-Feel Standards .................... 60 
2.6 Supporting Multiple Window Systems ............................. 64 
2.7 User Operations ................................................ 72 
2.8 Spelling Checking and Hyphenation .............................. 77 
2.9 Summary ........................................................ 90 


Design Pattern Catalog .............................................. 93 

3 Creational Patterns ............................................... 94 
Abstract Factory ................................................... 99 
Builder ........................................................... 110 
Factory Method .................................................... 121 
Prototype ......................................................... 133 
Singleton ......................................................... 144 

Discussion of Creational Patterns .................................. 153 
 esign Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software 
4 Structural Patterns .............................................. 155 
Adapter ........................................................... 157 
Bridge ............................................................ 171 
Composite ......................................................... 183 
Decorator ......................................................... 196 
Façade ............................................................ 208 
Flyweight ......................................................... 218 
Proxy ............................................................. 233 

Discussion of Structural Patterns ................................. 246 

5 Behavioral Patterns .............................................. 249 
Chain of Responsibility ........................................... 251 
Command ........................................................... 263 
Interpreter ....................................................... 274 
Iterator .......................................................... 289 
Mediator .......................................................... 305 
Memento ........................................................... 316 
Observer .......................................................... 326 
State ............................................................. 338 
Strategy .......................................................... 349 
Template Method ................................................... 360 
Visitor ........................................................... 366 

Discussion of Behavioral Patterns ................................. 382 

6 Conclusion ....................................................... 388 
6.1 What to Expect from Design Patterns ........................... 388 
6.2 A Brief History ............................................... 392 
6.3 The Pattern Community ......................................... 393 
6.4 An Invitation ................................................. 395 
6.5 A Parting Thought ............................................. 396 

A Glossary ......................................................... 397 

B Guide to Notation ................................................ 404 
B.1 Class Diagram ................................................. 404 
B.2 Object Diagram ................................................ 406 
B.3 Interaction Diagram ........................................... 407 

C Foundation Classes ............................................... 409 
C.1 List .......................................................... 409 
C.2 Iterator ...................................................... 412 
C.3 ListIterator .................................................. 413 esign Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software 
C.4 Point ......................................................... 413 
C.5 Rect .......................................................... 414 

Bibliography ....................................................... 416

Share:

0 Nhận xét

Categories

. . . 1 [English | DVD] Trọn Bộ DVD Effortless English 3 Ajax 1 Andengine 3 Android 41 Android Studio Cài đặt và phím tắt thông dụng 1 API 1 App Android 1 Applicaiton Chat Multi Client 1 ASP.NET 9 Bài tập lập trình C/C++ có lời giải 1 Bài tập thuật toán C/C++ Và Tuyển tập đề thi olympic 2 Bắt đầu Học Lập Trình 4 Blogger 2 C/C++ 16 C# 21 Câu hỏi phỏng vấn Android 1 Cocos2d-JS 3 Cocos2d-x 3 Code game android 3 Công Cụ Lập Trình 13 Công nghệ 3 Cosos2d 1 CSS 1 Cuộc sống 15 Custom Button trong Android 2 Design Patterns 3 DevExpress 1 Đồ Án 1 DOREMON - NOBITA 2 Dự án 1 Ebook Android 1 English 8 Example Custom Android 1 facebook 1 Fedora 2 Freelancer 1 Game Android 4 Game Android AndEngine 1 Giới thiệu về Ajax 1 Hiệu ứng lắc trong android 1 Hướng dẫn cài đặt Mac OS trên VMware 1 Hướng dẫn download tài liệu miễn phí của website tailieu.vn 1 Hướng dẫn lập trình android 11 Hướng dẫn lập trình Windows Phone 3 Hướng đối tượng 2 Internet được khôi phục 1 Internet of Things 1 iOS 33 Java 9 Kiểm thử phần mềm 1 Kinh nghiệm lập trình 17 Kỹ Năng 1 Lập trình Android FPT Software Training 1 Lập Trình Game Đa Nền Tảng 2 Lập trình game mobile 2 Lập trình iOS FPT Software Training 1 Lập trình mạng 2 LẬP TRÌNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG 2 Laptop 1 Libgdx 1 LinQ 3 Linux 6 Load CSDL SQL server ASP.NET 1 Lỗi Eclipse Ctr + Space 1 Mạng Xã Hôi 1 máy thật PC 1 Mbook TIN HỌC A 1 Mbook TIN HỌC B 1 mỗi bài 20 câu 1 NGAN-HANG-DE-THI-TRAC-NGHIEM-ASP.NET 1 Nguyên tắc ngón tay cái trong thiết kế ứng dụng cho điện thoại 1 Nhập môn lập trình C 14 Những câu hỏi phỏng vấn "xương" nhất 1 Những điểm mới kỳ thi THPT quốc gia 2015 1 Object C 1 Phần mềm 3 PHP 2 Phương pháp luyện thi TOEIC 1 Python 2 Review Game 1 SEO 4 Share Acc Fshare 1 Share VIP Miễn phí 1 Sinh viên mới tốt nghiệp – viết gì trong CV 1 Socket Android Client to PC Server C# 2 Socket Chat nhiều Client với server C# 2 Source code 4 Source code game C# 1 Source code game iOS 2 T3H-KHTN 7 Tài Liệu Android 7 Tài Liệu C# 4 Tài liệu hướng dẫn lập trình game với cocos2d-x 1 Tài Liệu iOS 7 Tài Liệu IT 3 Tài Liệu Java 2 Tài liệu Lập trình iOS Tiếng Việt đầy đủ TTTH đại học khoa học tự nhiên 1 Tài Liệu PHP 1 TÀI LIỆU THIẾT KẾ SỐ 1 Tài Liệu Windows Phone 1 Tạo Group Mail Google 1 Tạo hiệu ứng trong lập trình iOS 1 Tạo tên CoCaCoLa 1 Thắc mắc C/C++ 3 THẬP PHÂN sang NHỊ PHÂN không sử dụng MẢNG 1 Thiết kế giao diện Android - App Calculation Android Studio 1 Thiết kế giao diện phần mềm 1 Thuật ngữ cơ bản trong lập trình game AndEngine 1 Thuật toán 5 Thuật toán điều phối FCFS 1 Tiếng Anh 2 Tin Tức 1 Toàn bộ tài liệu ĐTVT 5 năm học 1 Tổng hợp những nơi người lái xe hay bị mắc lỗi tại TPHCM 1 Tutorials Android 2 Tuyến cáp quang AAG đã sửa xong 1 Unity 1 Vim 1 Visual Studyo 2013 1 WEB 1 Website nén JS và CSS tốt nhất 1 Websites Developer 2 Windows 10 Technical Preview 1 Windows Phone 5 WPF 1 XAMARIN 1 Xóa project appcompat_v 1